آخرین مقالات منتشر شده

 • دسترسی آزاد مقاله

  اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم

  پروانه فرهاد بیگی , علی اکبر سلیمانی , اعظم نوفرستی , محمد حسین عبدالهی , فاطمه معین الغربایی
  تازه های سلامت روان , شماره 1 , سال 1 , تابستان 1399
  مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن [...] بیشتر.
  مقدمه: حافظه کاری یکی از توانمندی‌های شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازش‌های ذهنی پیچیده یاری می‌‌کند اما دارای ظرفیت محدودی است. دانشمندان در پی راه‌کارهایی جهت بالابردن ظرفیت حافظه کاری هستند. مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) را بر جنبه‌های مختلف عملکرد نشان داده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم است. روش: در این مطالعه به‌طور مشخص تأثیر دوره تحریک ‌ سه جلسه‌ای tDCS آندی با شدت 2 میلی‌آمپر در ناحیه قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی بر روی عملکرد حافظه کاری افراد سالم در دو گروه تصادفی آزمایشی و گواه با استفاده از آزمون n-back موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که آزمودنی‌ها پس از سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای، نسبت به قبل از مداخله تعداد پاسخ‌های درست‌تری (00/0P=) را در زمان کمتر (00/0P=) در آزمون n-back ارائه دادند. آزمودنی ها در گروه گواه که تحریک شم را دریافت ‌کردند، تفاوت معناداری در نتایج نشان ندادند. نتیجه‌گیری: معناداری نتایج در آزمون n-back قبل و بعد از مداخله tDCS، نشان می‌دهد تحریک فراجمجمه‌ای آندی بر روی قشر پیش‌پیشانی خلفی‌جانبی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری در آزمودنی‌های سالم می‌گردد. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به کمک روش خوشه¬بندی شورایی

  غلامعلی منتظر , ملیحه کمرئی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یا [...] بیشتر.
  یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یادگیرندگان محتوای آموزشی مشابهی را برای همة یادگیرندگان ارائه می¬دهند در حالی¬که در آموزش¬های مبتنی بر وب، علاوه ¬بر¬افزایش فرصت یادگیری باید به ارتقای بازدهی یادگیری نیز توجه شود. سامانه¬های یادگیری تطبیقی برای ارائة محتوای تطبیق¬پذیر با هر ¬یادگیرنده، نیازمند گروه¬بندی یادگیرندگان با علایق مشابه است و برای تحقق این هدف، می¬توان از سبک¬های یادگیری یادگیرندگان بهره گرفت. گروه-بندی خودکار یادگیرندگان در این محیط به کمک روش¬های خوشه¬بندی امکان پذیر است. به دلیل متفاوت بودن نتایج روش¬های خوشه بندی در تکرارهای مختلف، در این پژوهـش از روش خوشه¬بندی شورایی برای ترکیـب نـتایج خوشـه¬بندی پنـج روش FCM، K-means، KNN , SVM و medoids-K برای گروه¬بندی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. نتایج ارزیابی تجربی روش خوشه‌بندی پیشنهادی بر اساس سه شاخص «دیویس – بولدین»، « خلوص و تجمع» و « واریانس » نشان می‌دهد که این روش، کاهش هزینة محاسباتی و دقت و سرعت بیشتری نسبت به سایر روش‌های متداول در شناسایی گروه‌ها داشته است. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته

  عبداله ساعدی , رضا سپهوند , سید نجم الدین موسوی , محمد حکاک
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوۀ ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه ا [...] بیشتر.
  معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوۀ ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان¬های دانش¬بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش‌های آمیخته و به‌صورت کمی و کیفی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمان¬های دانش¬بنیان استان لرستان تشکیل می¬دهد که 30 نفر از خبرگان آن‌ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و شاخص‌های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار Matlab و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه‌شده است. نتایج پژوهش دربرگیرنده شاخص‌ها و مؤلفه‌های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان¬های دانش-بنیان است. بدین ترتیب، یافته¬ها علاوه بر تدوین مدل معماری دانش منابع انسانی، حاکی از شناسایی مؤلفه‌های اصلی معماری دانش منابع انسانی، زیرساخت¬های مدیریت دانش، ویژگی‌های حرفه‌ای، ویژگی‌های موقعیتی و دستاوردهای معماری دانش منابع انسانی است. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی

  روجیار پیرمحمدیانی , شهریار محمدی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  امروزه رفتارهای تعاملی کاربران در رسانه ­های اجتماعی به یک منبع مهم و اثرگذار بر فعالیت­ های حوزه ­­ی بازاریابی تبدیل شده است. مفاهیم موجود در کاوش رسانه ­های اجتماعی، تکنیک­ های ل [...] بیشتر.
  امروزه رفتارهای تعاملی کاربران در رسانه ­های اجتماعی به یک منبع مهم و اثرگذار بر فعالیت­ های حوزه ­­ی بازاریابی تبدیل شده است. مفاهیم موجود در کاوش رسانه ­های اجتماعی، تکنیک­ های لازم برای محاسبه ­ی معیارهای مربوط به ارزیابی رفتارهای اثرگذار کاربران را فراهم می ­آورد. علی­رغم اهمیت کاوش رسانه­ های اجتماعی برای تحلیل رفتارهای تعاملی کاربران، فقدان یک بازنگری جامع و طرح کلاس­ بندی در این زمینه وجود دارد. به این منظور در این تحقیق در قدم اول با ارائه ­ی یک دسته­ بندی شامل سه حوزه­ی، تحلیل مبتنی بر کاربر، تحلیل مبتنی بر ارتباط و تحلیل مبتنی بر محتوا، تکنیک­ های کاوش رسانه­ های اجتماعی برای تحلیل رفتارهای اثرگذار کاربران مورد بررسی قرار گرفته­ است. در ادامه با توجه به مرور ادبیات صورت گرفته، یک چارچوب نوآورانه و ترکیبی شامل دو بعد اصلی" پتانسیل اثرگذاری" و "سطح اثرگذاری" ارائه گردیده است و معیارهای "تعداد کاربران فعال"، "رتبه­­ ی کاربر"، "کیفیت و میزان تحلیلی و قضاوتی بودن متون تولید شده توسط کاربران" برای محاسبه­ ی هر یک از این ابعاد تعریف شده است. در واقع این مقاله اولین کلاس ­بندی جامع و آکادمیک در خصوص تکنیک ­های کاوش رسانه ­های اجتماعی مثمرثمر در تحلیل رفتارهای کاربران می­باشد که با ارائه ­ی یک چارچوب امکان ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران را برای کسب­ و­کارها فراهم می ­نماید. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی¬های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان شورایی

  سیدجعفر زنوزی , فرزانه میلانی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير استفاده از انواع استراتژی‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کاربران ایرانی عضو سایتها [...] بیشتر.
  هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير استفاده از انواع استراتژی‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کاربران ایرانی عضو سایتهای شبکههای اجتماعی است که تحت تاثیر تبلیغات شرکتها قرار میگیرند. حجم نمونه آماری نیز با روش نمونهگیری گلوله برفی 446 نفر است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هر چهار متغیر، استراتژی‌های بازاریابی مبادله‌ای، رابطه‌ای، پایگاه داده و مبتنی بر دانش در شبکه‌های اجتماعی تاثیر معنی‌داری بر جلب اعتماد مشتریان دارند. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار

  امیر دایی , امیدمهدی عبادتی , کیوان برنا
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  پیش‌بینی بازارها از جمله سهام به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی برای محققان و سرمایه‌گذاران دارای جذابیت بوده است. توانایی پیش‌بینی جهت قیمت ما را قادر می‌سازد با کاهش ریسک و اجت [...] بیشتر.
  پیش‌بینی بازارها از جمله سهام به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی برای محققان و سرمایه‌گذاران دارای جذابیت بوده است. توانایی پیش‌بینی جهت قیمت ما را قادر می‌سازد با کاهش ریسک و اجتناب از ضرر و زیان مالی، به بازده بالاتری دست‌یابیم. اخبار نقش مهمی در فرایند ارزیابی قیمت فعلی سهام دارد. توسعه روش‌های داده‌کاوی، هوش محاسباتی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین سبب ایجاد مدل‌های جدیدی در پیش‌بینی شده‌اند. هدف از این پژوهش ذخیره سازی اخبار خبرگزارها و استفاده از روش‌های متن کاوی و الگوریتم ماشین بردار پشیبان به منظور پیش‌بینی جهت قیمت روز آینده سهم است. بدین منظور خبرها منتشر شده در 17 خبرگزاری با استفاده از یک خزگشر موضوعی به زبان پی‌اچ‌پی ذخیره و دسته‌بندی شده است. سپس با استفاده از روش‌های متن‌کاوی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و کرنل‌های مختلف به پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار پرداخته می‌شود. دراین مطالعه از 300 هزار خبر در دسته‌های سیاسی و اقتصادی و قیمت‌های سهام 25 شرکت منتخب در بازه زمانی آبان تا اسفند 97 در 122 روز معاملاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با مدل ماشین بردار پشتیبان با کرنل خطی می‌توان به صورت میانگین 83 درصد جهت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. با استفاده از کرنل‌های غیرخطی و معادله درجه 2 ماشین بردار پشتیبان صحت پیش‌بینی به صورت میانگین تا 85 درصد افزایش می‌یابد و سایر کرنل‌ها نتایج ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند. جزئیات مقاله

نشریات رایمگ [همه]

صاحبان امتیاز نشریات

اخبار داغ [آرشیو خبر]