عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 دارد 6 3 91 30479 26روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 دارد 3 0 12 3052 0 روز
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 دارد 3 0 9 3007 0 روز