• Home
 • رقیه ایزدی

  List of Articles رقیه ایزدی


 • Article

  1 - بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
  Roshd -e- Fanavari , Issue 3 , Year 13 , Summer 2017
  کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های ت More
  کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های تاریک و مبهم این مفهوم می پردازد. کارآفرینی جنایی در جرائم سازمان‌یافته مشاهده می‌شود بطوریکه کارآفرینان مجرم به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای غیرقانونی دست به سازمان‌دهی کسب‌وکار جنایی می‌زنند. با توجه به استراتژی و منابع در دسترس از فرصت‌های کارآفرینانه می‌توان به روش‌های مختلف بهره برد. از آنجایی که جرائم سازمان‌یافته به‌صورت منطقه‌ای و همچنین در سطح جهان در حال رشد است، لازم است سازمان‌های مجری قانون درک خود از کارآفرین استراتژیک جنایی را بالا ببرند. این مقاله سعی دارد مسائل کلیدی در کارآفرینی مجرمانه را کشف و شناسایی کند و همچنین به بررسی رفتار سازمانی و توسعه نهادهای غیرقانونی بپردازد. این مقاله مفهومی و ترویجی برای اولین بار در ایران، مفهوم کارآفرینی جنایی را ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی جنایی پرداخته و سپس با ارائه جامع دیدگاه‌های نظری به توصیف جرائم سازمان‌یافته و سازمان‌های غیرقانونی می‌پردازد. پس از آن، کارآفرینان و جرم در قالب کارآفرینی غیرقانونی و در پایان استراتژی جرم ترکیب می‌شوند. Manuscript profile