• صفحه اصلی
  • ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021031215818 بازدید : 591 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی