• صفحه اصلی
  • پیاده سازی جدول SWOT برای پارک های علم و فناوری و تعیین بهترین استراتژِی جهت نیل به اهداف با استفاده از ANP فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930527143561721 بازدید : 5227 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی