• صفحه اصلی
  • ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1393062311341920 بازدید : 3434 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی