• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941212175001371 بازدید : 2923 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی