• صفحه اصلی
  • تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400082232223 بازدید : 396 صفحه: 59 - 72

20.1001.1.22286047.1400.20.68.6.0

نوع مقاله: پژوهشی