• صفحه اصلی
  • تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970915165995 بازدید : 3725 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی