• صفحه اصلی
  • ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981016204538 بازدید : 8318 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی