• صفحه اصلی
  • تحلیل اسطوره‌گرایانه و بررسی خاستگاه داستان سیاوش و کیخسرو در شاهنامه بر اساس آیین آشناسازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401041438364 بازدید : 51 صفحه: 17 - 39

نوع مقاله: پژوهشی