• صفحه اصلی
  • بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050938726 بازدید : 2752 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی