• صفحه اصلی
  • تحلیل غزل «چهرۀ آفتاب پنهان است» از حسين منزوي بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی شعر «مایکل ریفاتر»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401052738949 بازدید : 76 صفحه: 65 - 84

نوع مقاله: پژوهشی