• صفحه اصلی
  • خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505626 بازدید : 6580 صفحه: 75 - 92

نوع مقاله: پژوهشی