• صفحه اصلی
  • الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200418000000 بازدید : 1329 صفحه: 14 - 1

نوع مقاله: پژوهشی