• صفحه اصلی
  • نقش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166612 بازدید : 11143 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه