• صفحه اصلی
  • بررسي تأثير عوامل محيطي بر ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد دانشگاه‌ها: رهيافتي نو بر دانشگاه كارآفرين و ارتباط بين صنعت و دانشگاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166621 بازدید : 6547 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه