• صفحه اصلی
  • ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010038681 بازدید : 5500 صفحه: 57 - 74

نوع مقاله: پژوهشی