• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلات شهر اهواز مطالعه موردی: محلات کیانپارس و لشکرآباد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980701192447 بازدید : 1131 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی